شرکت پلی مش یک کلینیک ساختمانی است که در سال 1387 با هدف عرضه محصولات نوین ساختمانی تاسیس گردید.

توضیحات بیشتر در خصوص محصولات عرضه شده در لینک محصولات موجود می باشد.